Contact

Postadres
Stichting Wishful Music Education
Hongarenburg 261
2591 VM Den Haag

E-mail
info@wishfulme.nl

Directeur
Anne-Christine Wemekamp
info@wishfulme.nl

Producent
Erik Laarman
info@wishfulme.nl

Raad van Toezicht Stichting Wishful Music Education
Gertien Smits, voorzitter
Gertjan Nederbragt, penningmeester
Mattijs van de Woerd, lid

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van Wishful ME bestaat uit drie leden. De leden van het bestuur ontvangen
voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige
wijze over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

KVK nummer: 34365494
BTW nr.: NL8215.11.907.B01
IBAN: NL14 RABO 0133 5391 21
RSIN: 860771714

Beleidsplan (PDF)

Jaarverslag (PDF)

ANBI-gegevens 2020 (PDF)