Contact

Postadres
Stichting Wishful Music Education
Hongarenburg 261
2591 VM Den Haag

E-mail
info@wishfulme.nl

Telefoon
+31 6 48256637

Directeur
Anne-Christine Wemekamp
info@wishfulme.nl

Producent
Erik Laarman
info@wishfulme.nl

Raad van Toezicht Stichting Wishful Music Education
Gertien Smits, voorzitter
Gertjan Nederbragt, penningmeester
Mattijs van de Woerd, lid

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van Wishful ME bestaat uit drie leden. De leden van het bestuur ontvangen
voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige
wijze over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

KVK nummer: 76717291
BTW nr.: NL860771714B01
IBAN: NL38 ABNA 0106126121
RSIN: 860771714

Beleidsplan 21-24 (PDF)

Jaarrekening 2022 (PDF)

Jaarverslag 2022 (PDF)

ANBI-gegevens 2022 (PDF)

Jaarrekening 2021 (PDF)

ANBI-gegevens 2021 (PDF)

Jaarverslag 2020 (PDF)

ANBI-gegevens 2020 (PDF)