Over Wishful ME

Doelstellingen

Stichting Wisful Music Education (Wishful ME) heeft in het algemeen tot doel het fungeren als algemeen nut beogende instelling in de zin van het Nederlandse belastingrecht. Stichting Wishful ME is in 2019 opgericht met als doel de middelen te creëren om zingen voor iedereen toegankelijk te maken. Wishful ME richt zich op het delen van die middelen en de kennis, om daarmee een impuls te geven aan de realisatie dat iedereen kan zingen, en dat muziek verbinding, plezier, emotioneel welzijn stimuleert. Muziek en zang vormen een samenbindende factor en kunnen daarmee bijdragen aan een open samenleving die nodig is voor gelijkwaardigheid voor iedereen.

Voor wie en waarvoor

Zingen is belangrijk; het is een basisvaardigheid die iedereen beheerst en waarvan Wishful ME wil stimuleren dat iedereen die durft in te zetten. Wishful ME maakt zingen toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

De stichting richt zich op het basisonderwijs, middels een door haarzelf ontwikkelde leergang en door kennisdeling met vak- en groepsleerkrachten en instituten, teneinde de kwaliteit van klassikaal muziekonderwijs te verbeteren. Wishful ME baseert zich daarvoor op het gedachtegoed van Zoltán Kodály, die ervan uitging dat muziek van en voor iedereen is en het beste aangeleerd wordt in een combinatie van zang, spel en beweging. Door middel van de muzieklessen ontwikkelen kinderen zich op creatief, cognitief en sociaal gebied.

Sinds 2021 richt Wishful ME zich ook op COVID-19-patiënten, die kampen met langdurige gezondheidsschade door corona. Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun besmetting nog met zware klachten. Deze mensen hebben soms maandenlang te maken met klachten als vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen, depressieve gevoelens, hoofdpijn en spierzwakte. Het online programma Zing je sterk helpt COVID-19-patiënten met langdurige restverschijnselen bij hun herstel door middel van dagelijkse adem- en zangoefeningen.

De werkwijze

Wishful Music Education is opgericht in opdracht van Stichting Wishful Singing.
Wishful Singing is een vocaal ensemble van internationaal topniveau. De vijf zangeressen van het ensemble worden geroemd door pers en publiek om hun glaszuivere en indrukwekkende samenklank die zij combineren met een theatrale performance. Het ensemble treedt op in de grote Nederlandse zalen en maakte tournees naar landen als Japan, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië.

De leden van Wishful Singing zingen van jongs af aan en hebben als kind onder meer in het Nationaal Kinderkoor de rijke ervaring ondergaan van samen zingen en musiceren.

Naast hun werkzaamheden voor Wishful Singing hebben de leden in de afgelopen 10 jaar ieder afzonderlijk gedegen ervaring opgedaan op het gebied van muziekonderwijs. Zij vinden het belangrijk om deze ervaring door te geven aan volgende generaties. Dit doen zij in workshops, lesprogramma’s en cursussen voor kinderen en volwassenen, zodat deze prachtige kunstvorm voortleeft onder jongeren en volwassenen.

De educatieve middelen van Wishful ME worden ontwikkeld door leden van Wishful Singing en in samenwerking met Kodály – muziekvakdocenten en instanties als het Koninkljik Conservatorium. Deze educatieve middelen bestaan uit (series van) lesvideo’s, lesbrieven met gedetailleerde aanwijzingen, online lessen, live workshops en lessen en trainingen voor docenten. Afhankelijk van het project en de aanvrager (bv: een school of: een individu) wordt een op maat gemaakt product (bv: een schoolbrede leergang) of een standaard pakket (bv: een cursus voor COVID-patiënten) aangeboden en afgenomen.

Zing je sterk

Achter de schermen werken Wishful ME en Wishful Singing aan een nieuw project: Zing je sterk!
Met dit programma, gebaseerd op het succesvolle ENO Breathe van de English National Opera, kunnen ex-coronapatiënten en andere mensen met een longaandoening werken aan hun herstel door middel van adem- en zangoefeningen.

> Lees meer

Wishful ME op school

Muziek op school is heel belangrijk!

Kinderen leren via muziek om te luisteren en zich te concentreren. Ze krijgen meer geduld en trainen hun geheugen. Samen zingen en het kunnen ontcijferen van het notenschrift vergroten voor een kind het gevoel van eigenwaarde. En wat is er nu leuker dan samen met de juf of meester liedjes te zingen?

Eenvoudig toepasbaar voor wie weinig tijd of ervaring heeft

♫  Wishful ME is een volledig uitgewerkte leergang die iedere leerkracht laat instappen op zijn eigen niveau.
♫  De leerlijn bestaat uit digibord-lessen met instructiefilmpjes. De leerkracht is actief betrokken tijdens de digibord-lessen in de klas.
♫  De lessen duren maximaal 5 minuten en zijn daarmee eenvoudig in te passen in het dagelijkse rooster.
♫  De bijhorende wekelijkse lesbrief biedt praktische tips en geeft de leerkracht inzicht in het leerproces van de kinderen.
♫  De doorlopende leerlijn is gebaseerd op het Kodály-concept, een internationaal succesvolle muziekmethode voor kinderen en volwassen.
♫  De leergang van Wishful ME is ontwikkeld in samenspraak met zowel groeps- als muziekvakleerkrachten.

Uitgangspunt: In 5 minuten per dag een muzikale klas met Wishful ME.

 

Over Wishful ME

Wishful ME wordt gemaakt door Wishful Singing, een ensemble dat bestaat uit vijf professionele zangeressen. Ze zingen klassieke muziek op podia van Amsterdam tot in Amerika. Daarnaast maakt Wishful Singing kindervoorstellingen voor scholen en theaters in Nederland en Duitsland.
Naast de concerten die ze met Wishful Singing geven, hebben de zangeressen van Wishful Singing veel ervaring in het lesgeven aan kinderen. Ze werken o.a. als docent bij het Nationaal Kinderkoor, op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en als muziekvakleerkracht op een basisschool.

301014_340

 

Wishful ME werkt samen met de opleidingen Muziek als Vak en Master Music Education according to the Kodály Concept van het Koninklijk Conservatorium.

Het muzikale materiaal, dat gebruikt wordt in de digitale lessen, neemt Wishful Singing op samen met pianist Bert van den Brink.  

Team

Directeur
Anne-Christine Wemekamp

Curriculumontwikkeling
Anouk Vinders
Annemiek van der Ven
Merit Verbeij
Marjolein Verburg
Anne-Christine Wemekamp

Coaching basisscholen
Susanne de Vaan

Repertoire
Wishful Singing en Bert van den Brink

Adviseurs
Marlies Leupen
Carolien van Gelderen
Anja van Keulen

Wishful ME werkt samen met:

koncon

254 De Leidse Koorschool logo RGB large

 

 

 

 

Wishful ME wordt mede mogelijk gemaakt door:

 
Ars Donandi Logo


Wishful Singing Logo