Informatie voor scholen

Aanvullende informatie voor scholen

Wishful ME sluit aan bij het SLO leerplankader Kunstzinnige oriëntatie.

De Wishful ME leerlijn sluit aan op het SLO model 21e-eeuwse vaardigheden binnen de volgende onderwerpen:
♫  Samenwerken
♫  Creatief denken en handelen
♫  Communiceren
♫  Sociale en culturele vaardigheden
♫  Probleemoplossend denken en handelen

Wanneer uw school onvoldoende ruimte heeft in de lopende begroting om de lessen te bekostigen, biedt Wishful ME de mogelijkheid om namens uw school fondsen te werven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Irene Doolaard, info@wishfulme.nl.

Les op basisschool De Spoorzoeker © Ronald Knapp

Les op basisschool De Spoorzoeker © Ronald Knapp