Inhoud en didactiek

Meer in je mars met muziek

Wishful ME is vakoverstijgend en stimuleert vaardigheden die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van een kind in de basisschoolleeftijd.

Samenwerken
♫  De leerlingen werken naar een presentatie toe voor ouders, familie en klasgenoten. Ze worden hierin gestimuleerd om een gezamenlijk doel te halen.
♫  Door middel van groepswerk worden de leerlingen actief gestimuleerd om elkaar aan te vullen en te ondersteunen bij het verwerven van muzikale vaardigheden.
♫  Het plezier dat de leerlingen ervaren in het samen uitvoeren van de zangspelletjes stimuleert een positieve open houding. Leerlingen ontwikkelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdagende zangspellen tot een succes te maken.

Creatief denken en handelen
♫  Onderdeel van de methode is het leren lezen en schrijven van muziek. De leerlingen bedenken zelf nieuwe muziek (componeren) om deze vaardigheid te ontwikkelen en te versterken.
♫  Opdrachten zoals het zelf bedenken van een beweging of spel bij een lied stimuleren de vindingrijkheid van de leerling.

Communiceren
♫  Luisteren is een van de belangrijkste muzikale vaardigheden om op toon te leren zingen. De methode biedt een wijd spectrum aan werkvormen die het luisterend vermogen, de auditieve concentratie en luistervaardigheden vergroten.
♫  Tijdens de presentatie voor ouders, familie en leerlingen staan de kinderen op het podium en laten ze zien wie ze zijn.

Sociale en culturele vaardigheden
♫ Zang, spel en beweging vormen de kern van elke Wishful ME-les. Van zangspellen is aangetoond dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.

Probleemoplossend denken en handelen
♫  Het leren lezen en schrijven van muziek doet een sterk beroep op het analyserend en definiërend vermogen van kinderen. Vaardigheden als het herkennen van vorm, het definiëren van toonhoogte en het analyseren van ritmische patronen zijn nodig om tot muzikale geletterdheid te komen. Noten leren lezen vergt van de leerling doorzettingsvermogen.
♫  Ook het uit het hoofd kunnen zingen van de liedjes en het kunnen presteren tijdens een concert vraagt om doorzettingsvermogen en volharding.
♫  Voor samen muziek maken is reflectie en evaluatie van belang: Zing ik op toon, hoe is de kwaliteit van zingen, hoor ik mijn buurman, is mijn tempo hetzelfde als dat van de groep / dirigent?)

Masterclass met Laszlo Nemes (hoofd van het Internationaal Kodály Instituut) op het Koninklijk Conservatorium © Ronald Knapp

Masterclass met Laszlo Nemes (hoofd van het Internationaal Kodály Instituut) op het Koninklijk Conservatorium
© Ronald Knapp